CTCP Mirae Fiber (OTC: KMF)

Mirae Fiber Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Mirae Fiber

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
06/03/2009Ông Shin Young SikCTHĐQT1958Đại học-2007
Ông Park Jong ChilTGĐ1968Đại học-2003
Ông Kim Chul SooTBKS1966Đại học-2007
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2008Ông Shin Young SikCTHĐQT1958Đại học2,091,8302007
Bà Lim Jeong YulTVHĐQT1962Kế toán567,5442007
Ông Shin Dong JinTVHĐQT-Đại học2004
Ông Park Young ChilTGĐ/TVHĐQT1968Đại học-2007
Ông Choi Young HoTVHĐQT/Phó TGĐ1968Đại học-1994
Ông Phạm Quang Hồng GiangKTT1982CN Kế toán-2007
Ông Kim Chul SooTBKS1966ĐH Kinh tế2007
Ông Nguyễn Ngọc LiênThành viên BKS1981TC Kế toán30,0002007
Bà Nguyễn Thị Xuân ThảoThành viên BKS1974CN Kế toán200,0002007
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2007Ông Shin Young SikCTHĐQT1958Đại học2,091,8302007
Bà Lim Jeong YulTVHĐQT1962Kế toán567,5442007
Ông Shin Dong JinTVHĐQT-Đại học2004
Ông Park Young ChilTGĐ/TVHĐQT1968Đại học-2007
Ông Choi Young HoTVHĐQT/Phó TGĐ1968Đại học1994
Ông Phạm Quang Hồng GiangKTT1982CN Kế toán-2007
Ông Kim Chul SooTBKS1966ĐH Kinh tế2007
Ông Nguyễn Ngọc LiênThành viên BKS1981TC Kế toán30,0002007
Bà Nguyễn Thị Xuân ThảoThành viên BKS1974CN Kế toán200,0002007