Mã xem cùng KIS: SSI ACB WOORI APS HFT
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)