CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW)

Khanh Hoa Water Supply And Sewerage JSC

18,100

(%)
15/01/2021 15:01

Mở cửa18,100

Cao nhất18,100

Thấp nhất18,100

KLGD

Vốn hóa470.60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 21,000

Thấp 52T18,100

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,545

P/E11.72

F P/E11.34

BVPS12,140

P/B1.49

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KHW: AMD APH BII BMS BRC
Trending: HPG (69.210) - MBB (65.103) - STB (52.469) - TCB (52.212) - VNM (50.252)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-7.32%

+/- Niêm yết+73.32%

Cao nhất 52 tuần (02/03/2020)*20,958

Thấp nhất 52 tuần (25/03/2020)*18,100

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)2

KLGD/Ngày (1 năm)2

Nhiều nhất 52 tuần (25/03/2020)*200

Ít nhất 52 tuần (02/03/2020)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.