CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (UPCoM: KHW)

Khanh Hoa Water Supply And Sewerage JSC

19,000

(%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa19,000

Cao nhất19,000

Thấp nhất19,000

KLGD

Vốn hóa494

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 22,000

Thấp 52T16,300

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,545

P/E12.30

F P/E11.99

BVPS11,638

P/B1.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KHW: ACV BINHDIEN GDW GVR GVT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm-13.34%

+/- Niêm yết+73.33%

Cao nhất 52 tuần (02/03/2020)*22,000

Thấp nhất 52 tuần (05/09/2019)*16,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)2

Nhiều nhất 52 tuần (25/03/2020)*200

Ít nhất 52 tuần (05/09/2019)*100