CTCP In Bao bì Khatoco (OTC: KHATOCO)

Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
- Sản xuất các loại bao bì hộp giấy: Thuốc lá, thực phẩm, hóa mỹ phẩm. Sản xuất kinh doanh bao bì thư có keo dán sẵn, vở học sinh

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tênNguyễn Đình Hương
• Chức vụTổng Giám đốc
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tên
• Chức vụ
• Điện thoại0583730214

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh4201580414
Mã số thuế42012580414
Mốc lịch sử
+ Tiền thân là xí nghiệp cơ khí - bao bì được thành lạp năm 1993 trực thuộc tổng công ty Khánh Việt
+ Ngày 09/11/2015 Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco được thành lập
Trụ sở chính
• Địa chỉ36Bis Trường Sơn - Phường Vĩnh Trường - TP.Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
• Điện thoại(84.5) 8373 0214
• Fax(84.5) 8388 2397
• Emailinktc@khataco.com
• Websitehttp://in.khatoco.com
Văn phòng đại diện