(OTC: KHATOCO)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with KHATOCO: ATA CVT HDO HNG NKG
Trending: HPG (112,983) - VNM (45,828) - HSG (42,563) - TCB (41,438) - MBB (36,353)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
09/04/2015Audited FS 2014
09/04/2015Audited FS 2013
09/04/2015Audited FS 2012

Name:

Abbreviation:KHATOCO

Address: 36Bis Trường Sơn - Phường Vĩnh Trường - TP.Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Telephone: (84.5) 8373 0214

Fax: (84.5) 8388 2397

Email:inktc@khataco.com

Website:http://in.khatoco.com

Exchange: OTC

Sector: Agriculture Production

Industry: Animal Production

Listing date:

Chartered capital: 80,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 42012580414

Establishment license:

Issued date: 12/06/2013

Business license: 4201580414

Issued date: 12/06/2015

Main business scope:

- Sản xuất các loại bao bì hộp giấy: Thuốc lá, thực phẩm, hóa mỹ phẩm. Sản xuất kinh doanh bao bì thư có keo dán sẵn, vở học sinh

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.