CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (UPCoM: KHA)

Khanh Hoi Investment and Services Corporation

38,900

-100 (-0.26%)
26/02/2020 15:04

Mở cửa38,900

Cao nhất38,900

Thấp nhất38,900

KLGD300

Vốn hóa549

Dư mua

Dư bán4,400

Cao 52T 47,000

Thấp 52T24,000

KLBQ 52T267

NN mua-

% NN sở hữu2.47

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,616

P/E24.13

F P/E13.50

BVPS23,340

P/B1.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KHA: FLC VNM HPG TRA TDH
Trending: VNM (34.569) - CTG (30.519) - MBB (26.560) - HPG (25.136) - ROS (21.367)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội