CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (UPCoM: KHA)

Khanh Hoi Investment and Services Corporation

39,000

(%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa39,000

Cao nhất39,000

Thấp nhất39,000

KLGD

Vốn hóa551

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 47,000

Thấp 52T24,000

KLBQ 52T266

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,616

P/E24.13

F P/E13.50

BVPS23,340

P/B1.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KHA: FLC VNM TRA HPG HVN
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.26%

+/- Qua 1 tháng+21.50%

+/- Qua 1 quý+35.42%

+/- Qua 1 năm-4.41%

+/- Niêm yết+1,198.27%

Cao nhất 52 tuần (30/12/2019)*47,000

Thấp nhất 52 tuần (21/10/2019)*24,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)520

KLGD/Ngày (1 tháng)267

KLGD/Ngày (1 quý)489

KLGD/Ngày (1 năm)268

Nhiều nhất 52 tuần (10/12/2019)*4,000

Ít nhất 52 tuần (21/03/2019)*1