CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (UPCoM: KHA)

Khanh Hoi Investment and Services Corporation

38,900

(%)
27/02/2020 15:03

Mở cửa38,900

Cao nhất38,900

Thấp nhất38,900

KLGD

Vốn hóa549

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 47,000

Thấp 52T24,000

KLBQ 52T265

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,616

P/E24.07

F P/E13.47

BVPS23,340

P/B1.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KHA: VNM TRA FLC HPG HUG
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội