CTCP Xây dựng Giao thông Thuỷ Lợi Kiên Giang (OTC: KGTICJC)

Kien Giang Transportation and Irrigation JSC

Trending: MWG (27.946) - HPG (26.797) - VNM (26.487) - FPT (20.587) - VGI (17.760)