CTCP Xây dựng Giao thông Thuỷ Lợi Kiên Giang (OTC: KGTICJC)

Kien Giang Transportation and Irrigation JSC

Trending: MWG (27.579) - VNM (27.419) - HPG (25.131) - FPT (22.435) - VGI (18.420)