CTCP Đầu tư HP Việt Nam (HNX: KDM)

HP Viet Nam Investment Joint Stock Company

1,700

100 (+6.25%)
03/04/2020 15:05

Mở cửa1,700

Cao nhất1,700

Thấp nhất1,700

KLGD1,100

Vốn hóa12

Dư mua34,600

Dư bán

Cao 52T 3,800

Thấp 52T1,600

KLBQ 52T10,056

NN mua-

% NN sở hữu0.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*272

P/E5.88

F P/E1.62

BVPS10,962

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KDM: TNG PVS MPT KTT MST
Trending: MWG (56.458) - VNM (55.803) - HVN (46.184) - VCB (43.646) - VIC (36.784)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư HP Việt Nam