CTCP Đầu tư HP Việt Nam (HNX: KDM)

HP Viet Nam Investment Joint Stock Company

1,700

-100 (-5.56%)
31/03/2020 09:49

Mở cửa1,700

Cao nhất1,700

Thấp nhất1,700

KLGD500

Vốn hóa12

Dư mua9,500

Dư bán7,500

Cao 52T 3,800

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T9,977

NN mua-

% NN sở hữu0.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*272

P/E6.62

F P/E1.83

BVPS10,962

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KDM: TNG PVS ACM ART TVC
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư HP Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-15%

+/- Qua 1 tháng-26.09%

+/- Qua 1 quý-29.17%

+/- Qua 1 năm-46.88%

+/- Niêm yết-84.55%

Cao nhất 52 tuần (26/04/2019)*3,800

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*1,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)11,450

KLGD/Ngày (1 tháng)29,569

KLGD/Ngày (1 quý)11,684

KLGD/Ngày (1 năm)9,939

Nhiều nhất 52 tuần (20/05/2019)*200,000

Ít nhất 52 tuần (29/05/2019)*10