CTCP Đầu tư HP Việt Nam (HNX: KDM)

HP Viet Nam Investment Joint Stock Company

1,800

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa13

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 3,800

Thấp 52T1,800

KLBQ 52T9,977

NN mua-

% NN sở hữu0.37

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*272

P/E6.62

F P/E1.83

BVPS10,962

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KDM: TNG PVS ART ACM TVC
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư HP Việt Nam