CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO (UPCoM: KDF)

KIDO Frozen Foods Joint Stock Company

31,500

-500 (-1.56%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa31,500

Cao nhất32,000

Thấp nhất30,900

KLGD62,900

Vốn hóa1,706

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 37,000

Thấp 52T22,300

KLBQ 52T21,858

NN mua600

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,545

P/E12.57

F P/E11.94

BVPS12,817

P/B2.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KDF: KDC TAC VOC VNM MBB
Trending: HPG (54.733) - VNM (42.364) - MBB (39.076) - MWG (38.275) - ROS (38.203)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Đông lạnh KIDO

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.48%

+/- Qua 1 tháng+30.71%

+/- Qua 1 quý+21.15%

+/- Qua 1 năm+31.95%

+/- Niêm yết-28.46%

Cao nhất 52 tuần (23/10/2019)*36,993

Thấp nhất 52 tuần (17/03/2020)*22,300

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)62,881

KLGD/Ngày (1 tháng)53,212

KLGD/Ngày (1 quý)27,295

KLGD/Ngày (1 năm)21,944

Nhiều nhất 52 tuần (11/10/2019)*509,300

Ít nhất 52 tuần (23/12/2019)*1