Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)

Kinh Bac City Development Share Holding Corporation

14,000

-300 (-2.10%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa14,300

Cao nhất14,300

Thấp nhất13,950

KLGD1,820,810

Vốn hóa6,577

Dư mua184,890

Dư bán117,720

Cao 52T 15,500

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T2,441,107

NN mua36,620

% NN sở hữu21.10

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,588

P/E9.01

F P/E6.57

BVPS21,161

P/B0.66

Mã xem cùng KBC: ITA LHG POW NTC VNM
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.94%

+/- Qua 1 tháng-3.11%

+/- Qua 1 quý-4.76%

+/- Qua 1 năm+0.72%

+/- Niêm yết-70.57%

Cao nhất 52 tuần (19/03/2019)*15,500

Thấp nhất 52 tuần (11/07/2018)*11,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,123,476

KLGD/Ngày (1 tháng)1,781,039

KLGD/Ngày (1 quý)2,522,966

KLGD/Ngày (1 năm)2,437,514

Nhiều nhất 52 tuần (18/02/2019)*6,996,250

Ít nhất 52 tuần (22/06/2018)*865,340