Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)

Kinh Bac City Development Share Holding Corporation

14,800

-100 (-0.67%)
18/11/2019 13:12

Mở cửa14,900

Cao nhất14,900

Thấp nhất14,750

KLGD689,170

Vốn hóa6,952

Dư mua132,330

Dư bán292,830

Cao 52T 15,700

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T2,292,696

NN mua-

% NN sở hữu26.60

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,588

P/E9.38

F P/E6.84

BVPS21,814

P/B0.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KBC: MBB ITA FLC STB CTG
Trending: VNM (27.882) - HPG (22.387) - FLC (21.133) - MWG (20.841) - FPT (20.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+2.07%

+/- Qua 1 tháng-0.04%

+/- Qua 1 quý-0.69%

+/- Qua 1 năm+30.67%

+/- Niêm yết-66.64%

Cao nhất 52 tuần (29/08/2019)*15,677

Thấp nhất 52 tuần (19/11/2018)*11,560

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,011,997

KLGD/Ngày (1 tháng)1,247,673

KLGD/Ngày (1 quý)1,546,190

KLGD/Ngày (1 năm)2,291,968

Nhiều nhất 52 tuần (18/02/2019)*6,996,250

Ít nhất 52 tuần (18/11/2019)*685,050