Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)

Kinh Bac City Development Share Holding Corporation

14,200

-300 (-2.07%)
25/02/2020 09:43

Mở cửa14,000

Cao nhất14,500

Thấp nhất14,000

KLGD704,310

Vốn hóa6,671

Dư mua263,300

Dư bán34,240

Cao 52T 16,400

Thấp 52T12,600

KLBQ 52T2,192,836

NN mua500

% NN sở hữu25.20

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,820

P/E7.97

F P/E6.66

BVPS22,217

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KBC: ITA FPT HPG MBB CTG
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.68%

+/- Qua 1 tháng-5.23%

+/- Qua 1 quý-4.92%

+/- Qua 1 năm+6.10%

+/- Niêm yết-67.31%

Cao nhất 52 tuần (14/01/2020)*16,350

Thấp nhất 52 tuần (06/05/2019)*12,636

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,917,433

KLGD/Ngày (1 tháng)2,608,505

KLGD/Ngày (1 quý)2,509,757

KLGD/Ngày (1 năm)2,186,511

Nhiều nhất 52 tuần (14/01/2020)*7,763,200

Ít nhất 52 tuần (25/02/2020)*605,190