Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)

Kinh Bac City Development Share Holding Corporation

14,650

(%)
25/04/2019 15:00

Mở cửa14,650

Cao nhất14,750

Thấp nhất14,600

KLGD1,995,840

Vốn hóa6,882

Dư mua271,270

Dư bán311,690

Cao 52T 15,500

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T2,476,518

NN mua306,980

% NN sở hữu21.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,588

P/E9.23

F P/E6.73

BVPS20,941

P/B0.70

Mã xem cùng KBC: VIC ITA HPG FLC HSG
Trending: VNM (24.786) - VIC (18.478) - HPG (16.736) - AAA (15.020) - HSG (14.607)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP