Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)

Kinh Bac City Development Share Holding Corporation

13,200

150 (+1.15%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa13,000

Cao nhất13,300

Thấp nhất12,900

KLGD1,687,530

Vốn hóa6,201

Dư mua231,590

Dư bán134,260

Cao 52T 16,400

Thấp 52T10,400

KLBQ 52T2,394,469

NN mua71,290

% NN sở hữu20.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,955

P/E6.68

F P/E5.99

BVPS22,331

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KBC: ITA HPG SZC MBB FPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Bắc - Đà Nẵng-100
Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD-100
Công ty TNHH MTV khu công nghiệp Bắc Giang- Long An-100
Công ty TNHH MTV khu công nghiệp Tân Phú Trung - Long An-100
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Văn phòng và Nhà xưởng Kinh Bắc-100
Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát-100
Công ty TNHH Phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp Tân Tập-100
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn -21.48
CTCP Đầu tư Sài Gòn Huế-28.14
CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang-92.10
CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng-86.54
CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc-74.30
CTCP Phát triển Đô thị Tiên Dương-51
CTCP Scanviwood-34
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Bắc - Đà Nẵng-100
Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD1,500,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Văn phòng và Nhà xưởng Kinh Bắc1,500,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát1,500,000 (VND)100
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 740,000 (VND)21.48
CTCP Đầu tư Sài Gòn Huế350,000 ()28.14
CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang220,000 (VND)80.80
CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng416,000 (VND)86.54
CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc500,000 (VND)74.30
CTCP Phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn300,000 (VND)27.44
CTCP Scanviwood21,200 (VND)34
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty TNHH MTV Đầu tư NGD-100
Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Văn phòng và Nhà xưởng Kinh Bắc-100
Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát1,500,000 (VND)100
CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 740,000 (VND)21.48
CTCP Đầu tư Sài Gòn Huế350,000 ()28.14
CTCP KCN Sài Gòn - Bắc Giang220,000 (VND)80.80
CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng416,000 (VND)86.54
CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc500,000 (VND)74.30
CTCP Phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Sài Gòn300,000 (VND)27.44
CTCP Scanviwood21,200 (VND)34