Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)

Kinh Bac City Development Share Holding Corporation

13,700

150 (+1.11%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa13,600

Cao nhất13,700

Thấp nhất13,500

KLGD2,131,890

Vốn hóa6,436

Dư mua118,510

Dư bán317,670

Cao 52T 16,400

Thấp 52T10,400

KLBQ 52T2,350,933

NN mua86,380

% NN sở hữu21.06

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,955

P/E6.93

F P/E6.22

BVPS22,331

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KBC: HPG ITA SZC HSG HBC
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
03/03/2020Cá nhân nước ngoài1,691,9930.36Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước269,979,75356.75
Cổ phiếu quỹ5,950,9781.25
Tổ chức nước ngoài115,240,61424.22
Tổ chức trong nước82,847,82917.42
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
25/03/2019Cá nhân nước ngoài3,340,3180.70Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước299,837,79163.03
Cổ phiếu quỹ5,950,9781.25
Tổ chức nước ngoài90,557,69619.04
Tổ chức trong nước76,024,38415.98
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
27/12/2017Cá nhân nước ngoài3,232,0150.68Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước282,222,52159.33
Cổ phiếu quỹ5,950,9781.25
Tổ chức nước ngoài117,380,31324.67
Tổ chức trong nước66,925,34014.07