Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)

Kinh Bac City Development Share Holding Corporation

13,200

150 (+1.15%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa13,000

Cao nhất13,300

Thấp nhất12,900

KLGD1,687,530

Vốn hóa6,201

Dư mua231,590

Dư bán134,260

Cao 52T 16,400

Thấp 52T10,400

KLBQ 52T2,394,469

NN mua71,290

% NN sở hữu20.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,955

P/E6.68

F P/E5.99

BVPS22,331

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KBC: ITA HPG SZC MBB FPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009

31/12/2008 31/12/2008

31/12/2007 31/12/2007

31/10/2007 31/10/2007