Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC)

Kinh Bac City Development Share Holding Corporation

13,200

150 (+1.15%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa13,000

Cao nhất13,300

Thấp nhất12,900

KLGD1,687,530

Vốn hóa6,201

Dư mua231,590

Dư bán134,260

Cao 52T 16,400

Thấp 52T10,400

KLBQ 52T2,394,469

NN mua71,290

% NN sở hữu20.94

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,955

P/E6.68

F P/E5.99

BVPS22,331

P/B0.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng KBC: ITA HPG SZC MBB FPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Đặng Thành TâmCTHĐQT1964CN Luật/CN QTKD/KS Hàng Hải75,250,0002002
Ông Huỳnh PhátTVHĐQT1966CN TCKTĐộc lập
Ông Nguyễn Vĩnh ThọTVHĐQT1968CN Tài Chính/KS Hàng Hải2017
Bà Nguyễn Thị Thu HươngTGĐ/TVHĐQT1971ThS QTKD/T.S Kinh tế299,4782003
Bà Nguyễn Mỹ NgọcPhó TGĐ1972CN Ngoại ngữ/CN Tài chính - Ngân hàng2008
Ông Phan Anh DũngPhó TGĐ1969KS Xây dựng/ThS QTKD11,5002010
Ông Phạm Phúc HiếuKTT/TVHĐQT/Phó TGĐ1978ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng22,8172012
Bà Nguyễn Bích NgọcTBKS-N/aN/A
Bà Thế Thị Minh HồngThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Tiến ThànhThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Đặng Thành TâmCTHĐQT1964CN Luật/CN QTKD/KS Hàng Hải75,250,0002002
Ông Huỳnh PhátTVHĐQT1966CN TCKTĐộc lập
Ông Nguyễn Vĩnh ThọTVHĐQT1968CN Tài Chính/KS Hàng Hải2017
Bà Nguyễn Thị Thu HươngTGĐ/TVHĐQT1971ThS QTKD/T.S Kinh tế299,4782003
Bà Nguyễn Mỹ NgọcPhó TGĐ1972CN Ngoại ngữ/CN Tài chính - Ngân hàng2008
Ông Phan Anh DũngPhó TGĐ1969KS Xây dựng/ThS QTKD11,5002010
Ông Phạm Phúc HiếuKTT/TVHĐQT/Phó TGĐ1978T.S QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng22,8172012
Bà Nguyễn Bích NgọcTBKS-N/aN/A
Bà Thế Thị Minh HồngThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Tiến ThànhThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Đặng Thành TâmCTHĐQT1964CN Luật/CN QTKD/KS Hàng Hải75,250,0002002
Ông Huỳnh PhátTVHĐQT1966CN TCKTĐộc lập
Ông Nguyễn Vĩnh ThọTVHĐQT1968CN Tài Chính/KS Hàng Hải2017
Bà Nguyễn Thị Thu HươngTGĐ/TVHĐQT1971ThS QTKD/T.S Kinh tế299,4782003
Bà Nguyễn Mỹ NgọcPhó TGĐ1972CN Ngoại ngữ/CN Tài chính - Ngân hàng2008
Ông Phan Anh DũngPhó TGĐ1969KS Xây dựng/ThS QTKD11,5002010
Ông Phạm Phúc HiếuKTT/TVHĐQT/Phó TGĐ1978T.S QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng22,8172012
Bà Nguyễn Bích NgọcTBKS-N/aN/A
Bà Thế Thị Minh HồngThành viên BKS-N/aN/A
Ông Trần Tiến ThànhThành viên BKS-N/aN/A