Khanh Hoa Aluminum Joint Stock Company (OTC: KAL)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with KAL: AMD CKD FLC GAB NSH
Trending: HPG (134,656) - ROS (131,527) - MBB (111,483) - FLC (110,974) - STB (110,893)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Khanh Hoa Aluminum Joint Stock Company

Name: Khanh Hoa Aluminum Joint Stock Company

Abbreviation:Covesco

Address: P.Đắc Lộc - P.Vĩnh Phương - Tp.Nha Trang - T.Khánh Hoà

Telephone: (84.258) 3727298

Fax: (84.258) 3727294

Email:NULL

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 50,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Thi công xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi
- Sản xuất kinh doanh vật tư thiết bị vật liệu xây dựng
- Gia công, chế biến, lắp đặt thiết bị phục vụ xây dựng...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.