Printing and Cultural Product JSC (OTC: InVanHoaPham)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
Trending: HPG (134,656) - ROS (131,527) - MBB (111,483) - FLC (110,974) - STB (110,893)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Printing and Cultural Product JSC

Name: Printing and Cultural Product JSC

Abbreviation:PCP CP.,JSC

Address: 83 Hào Nam - P.Ô Chợ Dừa - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3514 2255

Fax: (84.24) 3514 2319

Email:

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Paper Manufacturing

Listing date:

Chartered capital: 72,033,550,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0100110574

Establishment license:

Issued date: 12/30/1996

Business license: 0100110574

Issued date: 10/18/2010

Main business scope:

Sản xuất, gia công in và các dịch vụ liên quan đến in ấn; Bán buôn giấy và nguyên phụ liệu trong ngành in; Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.