CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS)

Vietnam Investment Securities Company

Đang bị cảnh báo

6,000

(%)
23/10/2020 11:54

Mở cửa6,000

Cao nhất6,000

Thấp nhất6,000

KLGD2,000

Vốn hóa416

Dư mua9,100

Dư bán15,000

Cao 52T 12,200

Thấp 52T4,900

KLBQ 52T10,971

NN mua1,500

% NN sở hữu76.06

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-839

P/E-7.15

F P/E16.64

BVPS9,862

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IVS: AAV PTS CMS UDC ROS
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam