CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

14,100

100 (+0.71%)
03/08/2020 15:00

Mở cửa14,100

Cao nhất14,100

Thấp nhất14,100

KLGD12,300

Vốn hóa1,016

Dư mua13,920

Dư bán8,800

Cao 52T 16,200

Thấp 52T11,500

KLBQ 52T22,437

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,700

P/E8.24

F P/E8.46

BVPS25,568

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: MBB NVL TTF VCS VPH
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+5.22%

+/- Qua 1 tháng+12.80%

+/- Qua 1 quý+1.44%

+/- Qua 1 năm+4.94%

+/- Niêm yết-17.71%

Cao nhất 52 tuần (06/09/2019)*16,243

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*11,550

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)10,174

KLGD/Ngày (1 tháng)9,300

KLGD/Ngày (1 quý)3,815

KLGD/Ngày (1 năm)22,437

Nhiều nhất 52 tuần (05/09/2019)*540,250

Ít nhất 52 tuần (30/01/2020)*10