CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

14,800

(%)
17/07/2019 13:43

Mở cửa14,200

Cao nhất14,800

Thấp nhất14,200

KLGD5,250

Vốn hóa1,016

Dư mua3,880

Dư bán6,590

Cao 52T 15,200

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T42,234

NN mua-

% NN sở hữu3.41

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,190

P/E12.44

F P/E10.22

BVPS23,193

P/B0.64

Mã xem cùng ITC: HUB ITD ITA TTN HND
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà