CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

15,500

-500 (-3.13%)
26/02/2020 15:00

Mở cửa15,550

Cao nhất15,700

Thấp nhất15,500

KLGD10,770

Vốn hóa1,064

Dư mua1,000

Dư bán6,230

Cao 52T 17,700

Thấp 52T11,100

KLBQ 52T44,265

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,788

P/E8.95

F P/E11.05

BVPS26,577

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: HID HKB HLD ITA SHE
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà