CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

12,600

200 (+1.61%)
17/05/2019 15:00

Mở cửa12,700

Cao nhất12,700

Thấp nhất12,600

KLGD147,030

Vốn hóa865

Dư mua1,600

Dư bán28,000

Cao 52T 15,200

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T35,192

NN mua-

% NN sở hữu3.42

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,190

P/E10.42

F P/E8.57

BVPS23,193

P/B0.54

Mã xem cùng ITC: HBC GND ITA ITD TDH
Trending: VNM (22.095) - HPG (16.020) - QNS (14.669) - MWG (14.560) - HVN (14.034)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà