CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

15,500

(%)
28/02/2020 15:00

Mở cửa15,500

Cao nhất15,500

Thấp nhất15,500

KLGD

Vốn hóa1,064

Dư mua610

Dư bán23,500

Cao 52T 17,700

Thấp 52T11,100

KLBQ 52T43,265

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,788

P/E8.67

F P/E10.71

BVPS26,577

P/B0.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: HLD ITA JVC HBC HID
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà