CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

16,000

-500 (-3.03%)
20/02/2020 15:00

Mở cửa16,000

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,800

KLGD28,190

Vốn hóa1,098

Dư mua4,420

Dư bán12,900

Cao 52T 17,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T44,103

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,788

P/E9.23

F P/E11.40

BVPS26,577

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: CTG ITA HID VNE HDC
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà