CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

17,200

(%)
16/09/2019 15:00

Mở cửa17,200

Cao nhất17,300

Thấp nhất17,100

KLGD78,570

Vốn hóa1,181

Dư mua37,340

Dư bán22,410

Cao 52T 17,700

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T49,311

NN mua-

% NN sở hữu0.49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,190

P/E14.45

F P/E11.88

BVPS24,368

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: L14 HDC TDH DIG IJC
Trending: MWG (25.828) - VNM (25.362) - HPG (23.760) - FPT (22.443) - MBB (18.938)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà