CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

16,000

(%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa16,000

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,800

KLGD6,510

Vốn hóa1,098

Dư mua5,450

Dư bán28,140

Cao 52T 17,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T44,253

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,788

P/E8.95

F P/E11.05

BVPS26,577

P/B0.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: HID HKB ITA VGI SHE
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà