CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC)

Investment and Trading Of Real Estate JSC

17,200

-300 (-1.71%)
19/09/2019 13:23

Mở cửa17,400

Cao nhất17,400

Thấp nhất17,000

KLGD9,220

Vốn hóa1,181

Dư mua46,850

Dư bán3,790

Cao 52T 17,700

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T49,539

NN mua-

% NN sở hữu0.49

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,190

P/E14.71

F P/E12.09

BVPS24,368

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ITC: TDH L14 HDC DPG DBD
Trending: MWG (27.038) - VNM (26.426) - HPG (24.446) - FPT (24.092) - MBB (22.460)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà