CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (HNX: INN)

Agriculture Printing & Packing Joint Stock Company

28,500

-500 (-1.72%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa27,500

Cao nhất31,000

Thấp nhất27,500

KLGD8,916

Vốn hóa513

Dư mua9,584

Dư bán22,784

Cao 52T 32,300

Thấp 52T21,100

KLBQ 52T10,486

NN mua600

% NN sở hữu9.28

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,534

P/E6.40

F P/E5.80

BVPS26,607

P/B1.07

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng INN: TDN PVP XPH DHC DBC
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bao bì và In Nông nghiệp

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.01%

+/- Qua 1 tháng+19.75%

+/- Qua 1 quý+24.57%

+/- Qua 1 năm-4.05%

+/- Niêm yết+416.40%

Cao nhất 52 tuần (03/10/2019)*32,287

Thấp nhất 52 tuần (01/04/2020)*21,125

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)16,471

KLGD/Ngày (1 tháng)19,537

KLGD/Ngày (1 quý)18,571

KLGD/Ngày (1 năm)10,486

Nhiều nhất 52 tuần (13/08/2020)*111,511

Ít nhất 52 tuần (28/04/2020)*10