CTCP Xuất nhập khẩu Bình Định (OTC: IMEXBINHDINH)

Binh Dinh Import - Export Joint Stock Company

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xuất nhập khẩu Bình Định

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Phạm Mạnh ThườngCTHĐQT-N/a-N/A
Ông Đỗ Văn TâmTVHĐQT-N/a1,040,925N/A
Ông Nguyễn Thành TrinhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Phan Hoài HiệpTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Trần Anh SơnTGĐ/TVHĐQT-N/a-N/A
Ông Lê Đức TânTVHĐQT/Phó TGĐ-N/a16,400N/A
Ông Nguyễn Văn ThứcKTT-N/a-N/A