CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB)

ICD Tan Cang – Long Binh Joint Stock Company

17,000

(%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa17,000

Cao nhất17,100

Thấp nhất16,900

KLGD12,330

Vốn hóa417

Dư mua1,510

Dư bán16,250

Cao 52T 17,400

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T12,203

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,097

P/E8.11

F P/E-

BVPS16,860

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ILB: TCL TIP TCW ABS GMD
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình