CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB)

ICD Tan Cang – Long Binh Joint Stock Company

17,000

-100 (-0.58%)
29/09/2020 15:00

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất16,950

KLGD14,250

Vốn hóa417

Dư mua8,280

Dư bán17,200

Cao 52T 17,400

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T12,858

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,097

P/E8.15

F P/E-

BVPS16,860

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ILB: SZC TIP STG TVB HAH
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2019Công ty TNHH MTV TCT Tân cảng Sài Gòn12,575,00051.32
Công ty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội1,875,0007.65
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Công ty TNHH MTV TCT Tân cảng Sài Gòn12,575,00051.32
Công ty TNHH Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội1,875,0007.65
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2016Công ty TNHH MTV TCT Tân cảng Sài Gòn9,550,00051.07
Ngân hàng TMCP Quân Đội1,500,0008.02
CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương Mộc An Châu1,200,0006.42