CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB)

ICD Tan Cang – Long Binh Joint Stock Company

17,000

-100 (-0.58%)
24/09/2020 09:48

Mở cửa17,000

Cao nhất17,000

Thấp nhất17,000

KLGD70

Vốn hóa417

Dư mua1,030

Dư bán14,000

Cao 52T 17,400

Thấp 52T12,300

KLBQ 52T12,415

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,097

P/E8.15

F P/E-

BVPS16,860

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ILB: TIP SZC ABS DPG TCW
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Ngô Trọng PhànCTHĐQT1963N/a37,500N/A
Bà Hoàng Thị HiềnTVHĐQT1961N/aN/A
Ông Nguyễn Bích HòaTVHĐQT1955N/a343,750N/A
Ông Phạm Duy TânTVHĐQT1949N/a10,000N/A
Ông Trần Triệu PhúGĐ/TVHĐQT1965Cử nhân120,750N/A
Bà Đoàn Hồng PhươngPhó GĐ-N/a10,000N/A
Bà Đoàn Thị HằngPhó GĐ1977N/a28,000N/A
Ông Phan Anh TuấnPhó GĐ1985N/a20,000N/A
Ông Nguyễn Đức KhiêmKTT1962N/a68,600N/A
Ông Nguyễn Viết TrườngTBKS1978N/a2,437N/A
Ông Trần Nghĩa SĩThành viên BKS1964N/a9,960N/A
Bà Trịnh Thị Hoài ThuThành viên BKS1983N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Ngô Trọng PhànCTHĐQT1963N/a12,612,500N/A
Bà Hoàng Thị HiềnTVHĐQT1961N/a1,875,000N/A
Ông Nguyễn Bích HòaTVHĐQT1955N/a343,750N/A
Ông Phạm Duy TânTVHĐQT1949N/a10,000N/A
Ông Trần Triệu PhúGĐ/TVHĐQT1965Cử nhân120,750N/A
Bà Đoàn Thị HằngPhó GĐ1977N/a28,000N/A
Ông Nguyễn Đình TứPhó GĐ1971N/a21,000N/A
Ông Phan Anh TuấnPhó GĐ1985N/a20,000N/A
Ông Nguyễn Đức KhiêmKTT1962N/a68,600N/A
Ông Nguyễn Viết TrườngTBKS1978N/a2,437N/A
Ông Trần Nghĩa SĩThành viên BKS1964N/a9,960N/A
Bà Trịnh Thị Hoài ThuThành viên BKS1983N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Ngô Trọng PhànCTHĐQT1963N/a37,500N/A
Bà Hoàng Thị HiềnTVHĐQT1961N/a10,000N/A
Ông Nguyễn Bích HòaTVHĐQT1955N/a343,750N/A
Ông Phạm Duy TânTVHĐQT1949N/aN/A
Ông Trần Triệu PhúGĐ/TVHĐQT1965Cử nhân120,750N/A
Bà Đoàn Thị HằngPhó GĐ1977N/a28,000N/A
Ông Nguyễn Đình TưPhó GĐ-N/a21,000N/A
Ông Phan Anh TuấnPhó GĐ1985N/a20,000N/A
Ông Trần Hoàng LânPhó GĐ-N/a25,710N/A
Ông Nguyễn Đức KhiêmKTT1962N/a68,600N/A
Ông Nguyễn Viết TrườngTBKS1978N/a-N/A
Ông Trần Nghĩa SĩThành viên BKS1964N/a-N/A
Bà Trịnh Thị Hoài ThuThành viên BKS1983N/a-N/A