CTCP ILA (UPCoM: ILA)

ILA Joint Stock Company

5,000

(%)
29/07/2021 15:04

Mở cửa4,900

Cao nhất5,000

Thấp nhất4,900

KLGD6,900

Vốn hóa85

Dư mua36,796

Dư bán47,000

Cao 52T 7,600

Thấp 52T2,100

KLBQ 52T53,900

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*736

P/E6.78

F P/E5.30

BVPS12,898

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng ILA: AMS ONE BCG ILB IJC
Trending: HPG (152,765) - MBB (123,577) - TCB (103,517) - CTG (101,624) - STB (91,576)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.