CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC)

Becamex Infrastructure Development JSC

10,600

-100 (-0.93%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa10,600

Cao nhất10,750

Thấp nhất10,500

KLGD38,210

Vốn hóa1,453

Dư mua9,150

Dư bán20,310

Cao 52T 15,800

Thấp 52T7,700

KLBQ 52T447,285

NN mua90

% NN sở hữu1.49

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,868

P/E5.73

F P/E5.51

BVPS13,402

P/B0.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IJC: BCM BCE KSB HPG PVS
Trending: HPG (67.633) - VNM (46.432) - MWG (35.296) - HVN (33.021) - FPT (26.524)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.27%

+/- Qua 1 tháng-3.08%

+/- Qua 1 quý-4.33%

+/- Qua 1 năm-14.71%

+/- Niêm yết+30.40%

Cao nhất 52 tuần (02/01/2020)*15,760

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*7,670

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)197,562

KLGD/Ngày (1 tháng)230,636

KLGD/Ngày (1 quý)315,060

KLGD/Ngày (1 năm)438,033

Nhiều nhất 52 tuần (21/08/2019)*2,581,030

Ít nhất 52 tuần (04/03/2020)*23,360