CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC)

Becamex Infrastructure Development JSC

15,350

50 (+0.33%)
15/10/2019 15:00

Mở cửa15,250

Cao nhất15,500

Thấp nhất15,200

KLGD262,320

Vốn hóa2,104

Dư mua59,970

Dư bán20,970

Cao 52T 16,700

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T488,239

NN mua-

% NN sở hữu1.49

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,528

P/E10.01

F P/E8.32

BVPS12,744

P/B1.20

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IJC: HDC TDH TDC LDG FPT
Trending: VNM (25.315) - HPG (22.562) - MWG (21.029) - MBB (19.327) - FPT (18.939)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật