CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (UPCoM: IFC)

Saigon Industrial Foodstuffs Joint Stock Company

7,400

(%)
23/09/2020 15:01

Mở cửa7,400

Cao nhất7,400

Thấp nhất7,400

KLGD

Vốn hóa67

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,500

Thấp 52T4,500

KLBQ 52T354

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*80

P/E92.50

F P/E13.32

BVPS10,470

P/B0.71

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IFC: BBT BSR CLG CSV HQC
Trending: HPG (53.301) - VNM (44.297) - HSG (38.074) - MWG (33.029) - MBB (32.182)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn