CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV)

Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

34,500

-3,400 (-8.97%)
12/12/2019 09:44

Mở cửa34,500

Cao nhất34,500

Thấp nhất34,500

KLGD100

Vốn hóa576

Dư mua2,400

Dư bán10,200

Cao 52T 41,000

Thấp 52T22,900

KLBQ 52T5,187

NN mua-

% NN sở hữu13.71

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,478

P/E6.92

F P/E9.94

BVPS15,392

P/B2.24

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IDV: FPT NLG VNM NET BAX
Trending: VNM (25.124) - HPG (24.024) - MSN (18.860) - FLC (17.487) - MWG (16.899)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc