CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV)

Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

30,200

100 (+0.33%)
17/07/2019 13:27

Mở cửa30,200

Cao nhất30,200

Thấp nhất30,200

KLGD9,000

Vốn hóa504

Dư mua9,700

Dư bán2,800

Cao 52T 31,900

Thấp 52T22,000

KLBQ 52T2,802

NN mua-

% NN sở hữu12.78

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS4,184

P/E7.19

F P/E7.89

BVPS15,574

P/B1.94

Mã xem cùng IDV: CNG VNM NET DFC DGC
Trending: HPG (24.458) - MWG (23.666) - VNM (22.764) - QNS (15.913) - MBB (14.511)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc