CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV)

Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

30,500

(%)
17/05/2019 14:59

Mở cửa30,500

Cao nhất30,500

Thấp nhất30,500

KLGD1,000

Vốn hóa509

Dư mua5,000

Dư bán2,700

Cao 52T 30,500

Thấp 52T22,700

KLBQ 52T2,742

NN mua1,000

% NN sở hữu12.52

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS4,184

P/E7.29

F P/E8

BVPS13,943

P/B2.19

Mã xem cùng IDV: LHG SZL BAX DTD FPT
Trending: VNM (22.127) - HPG (15.889) - QNS (14.683) - MWG (14.583) - HVN (14.009)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc