CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ)

IDJ Vietnam Investment JSC

15,500

300 (+1.97%)
28/09/2020 15:05

Mở cửa15,200

Cao nhất16,000

Thấp nhất15,200

KLGD474,060

Vốn hóa505

Dư mua81,240

Dư bán264,740

Cao 52T 19,600

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T316,299

NN mua-

% NN sở hữu4.50

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*892

P/E17.04

F P/E6.74

BVPS12,168

P/B1.27

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IDJ: AAV STB ROS MBG TTB
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-1.90%

+/- Qua 1 quý+22.05%

+/- Qua 1 năm+197.11%

+/- Niêm yết-1.03%

Cao nhất 52 tuần (27/02/2020)*19,600

Thấp nhất 52 tuần (30/09/2019)*5,316

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)242,175

KLGD/Ngày (1 tháng)280,102

KLGD/Ngày (1 quý)293,507

KLGD/Ngày (1 năm)316,299

Nhiều nhất 52 tuần (23/07/2020)*1,342,251

Ít nhất 52 tuần (18/12/2019)*27,800