CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ)

IDJ Vietnam Investment JSC

15,200

-100 (-0.65%)
25/09/2020 15:05

Mở cửa15,300

Cao nhất15,300

Thấp nhất15,100

KLGD148,220

Vốn hóa496

Dư mua87,280

Dư bán122,080

Cao 52T 19,600

Thấp 52T5,200

KLBQ 52T314,178

NN mua-

% NN sở hữu4.50

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*892

P/E17.15

F P/E6.79

BVPS12,168

P/B1.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IDJ: AAV TTB ROS STB VNM
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH Môi trường IDJ Châu Đốc-100
Công ty TNHH Môi trường IDJ Phú Tân-100
CTCP Đầu tư công nghệ giáo dục IDJ-33.58
CTCP Đầu tư Hồng Dương Lương Sơn-99.91
CTCP Đầu tư phát triển giáo dục IDJ - AEC-22.23
CTCP Đầu tư Quốc tế Dubai-40
CTCP In Thái Nguyên-99.91
CTCP TMDV và Đầu tư Việt Hàn-28.50
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Đầu tư công nghệ giáo dục IDJ7,060 (VND)33.58
CTCP Đầu tư Hồng Dương Lương Sơn22,700 (VND)99.91
CTCP Đầu tư phát triển giáo dục IDJ - AEC125,000 (VND)22.33
CTCP Quản lý tài sản IDJ22,000 (VND)45
CTCP TMDV và Đầu tư Việt Hàn20,000 (VND)40
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017CTCP Đầu tư công nghệ giáo dục IDJ7,060 (VND)33.58
CTCP Đầu tư Hồng Dương Lương Sơn22,700 (VND)99.91
CTCP Đầu tư phát triển giáo dục IDJ - AEC125,000 (VND)22.33
CTCP Quản lý tài sản IDJ22,000 (VND)45
CTCP TMDV và Đầu tư Việt Hàn20,000 (VND)40