CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ)

IDJ Vietnam Investment JSC

15,300

-200 (-1.29%)
29/09/2020 15:05

Mở cửa15,900

Cao nhất15,900

Thấp nhất15,300

KLGD205,020

Vốn hóa499

Dư mua58,180

Dư bán234,980

Cao 52T 19,600

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T315,857

NN mua100

% NN sở hữu4.50

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*892

P/E17.38

F P/E6.87

BVPS12,168

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IDJ: AAV STB HSG MBB MBG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
04/03/2020Cá nhân nước ngoài1,445,1004.43Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước23,079,59770.80
Tổ chức nước ngoài750,0002.30
Tổ chức trong nước7,325,30322.47
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài1,456,9004.47Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước23,855,50073.18
Tổ chức nước ngoài939,2002.88
Tổ chức trong nước6,348,40019.47
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài1,470,2004.51Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước21,040,70064.54
Tổ chức nước ngoài1,870,4005.74
Tổ chức trong nước8,218,70025.21