CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ)

IDJ Vietnam Investment JSC

15,300

-200 (-1.29%)
29/09/2020 15:05

Mở cửa15,900

Cao nhất15,900

Thấp nhất15,300

KLGD205,020

Vốn hóa499

Dư mua58,180

Dư bán234,980

Cao 52T 19,600

Thấp 52T5,300

KLBQ 52T315,857

NN mua100

% NN sở hữu4.50

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*892

P/E17.38

F P/E6.87

BVPS12,168

P/B1.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng IDJ: AAV STB HSG MBB MBG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2015 31/12/2015

31/12/2014 31/12/2014

31/12/2013 31/12/2013

31/12/2012 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2011

31/12/2010 31/12/2010

31/12/2009 31/12/2009