Investment Construction And Tourism Joint - Stock Company (OTC: IDICOICT)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with IDICOICT: BED HPG HRB HSG NDW
Trending: HPG (131,110) - VNM (118,084) - ROS (101,858) - MBB (100,482) - TCB (97,531)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Investment Construction And Tourism Joint - Stock Company

Name: Investment Construction And Tourism Joint - Stock Company

Abbreviation:IDICO-ICT

Address: Khách sạn Mỹ Trà - phía Bắc cầu Trà Khúc - Tp.Quảng Ngãi - T.Quảng Ngãi

Telephone: (84.255) 3842 985

Fax: (84.255) 3842 980

Email:NULL

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services

Industry: Administrative and Support Services

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; đường dây và trạm biến thế điện
- Đầu tư kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.