View with IDICOICT: ANV FMC FTM HPG REE
Trending: CTG (32,125) - VNM (30,328) - HPG (27,147) - MBB (25,809) - ROS (20,731)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Investment Construction And Tourism Joint - Stock Company

Name: Investment Construction And Tourism Joint - Stock Company

Abbreviation:IDICO-ICT

Address: Khách sạn Mỹ Trà - phía Bắc cầu Trà Khúc - Tp.Quảng Ngãi - T.Quảng Ngãi

Telephone: (84.255) 3842 985

Fax: (84.255) 3842 980

Email:NULL

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Administrative and Support and Waste Management and Remediation Services

Industry: Administrative and Support Services

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà, cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp
- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; đường dây và trạm biến thế điện
- Đầu tư kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.