CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT)

Joint Stock Company For Telecom & Informatics

21,300

100 (+0.47%)
27/11/2020 15:00

Mở cửa20,700

Cao nhất21,300

Thấp nhất20,700

KLGD49,960

Vốn hóa686

Dư mua4,500

Dư bán18,690

Cao 52T 21,800

Thấp 52T11,300

KLBQ 52T53,314

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,789

P/E7.60

F P/E6.91

BVPS21,339

P/B1

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ICT: ELC ITD CMG TTN CTR
Trending: HPG (112.983) - VNM (45.828) - HSG (42.563) - TCB (41.438) - MBB (36.353)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.30%

+/- Qua 1 tháng+14.21%

+/- Qua 1 quý-2.07%

+/- Qua 1 năm-2.83%

+/- Niêm yết-2.83%

Cao nhất 52 tuần (28/08/2020)*21,750

Thấp nhất 52 tuần (26/03/2020)*11,293

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)96,692

KLGD/Ngày (1 tháng)34,298

KLGD/Ngày (1 quý)48,019

KLGD/Ngày (1 năm)53,314

Nhiều nhất 52 tuần (06/08/2020)*622,880

Ít nhất 52 tuần (21/02/2020)*10

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.