Joint Stock Company For Telecom & Informatics (HOSE: ICT)

25,200

-1,800 (-6.67%)
01/19/2021 15:00

Open27,100

High28,000

Low25,150

Vol79,200

Market Cap.811.06

Remain Bid500

Remain Ask39,100

52Wk High28,000

52Wk Low10,900

52Wk Avg Vol66,765

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)0.50

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*2,789

P/E9.68

F P/E8.80

BVPS21,339

P/B1.18

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with ICT: ELC TTN ITD VGI VNM
Trending: HPG (68,193) - MBB (61,720) - STB (53,561) - ROS (53,264) - TCB (50,313)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Joint Stock Company For Telecom & Informatics
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.