CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT)

Joint Stock Company For Telecom & Informatics

26,100

300 (+1.16%)
22/01/2021 10:00

Mở cửa25,800

Cao nhất26,300

Thấp nhất25,800

KLGD29,800

Vốn hóa840.03

Dư mua9,900

Dư bán18,100

Cao 52T 28,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T67,290

NN mua-

% NN sở hữu0.51

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,789

P/E9.25

F P/E8.41

BVPS21,339

P/B1.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ICT: ELC STB VNM TTN VGI
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông Tin học Bưu Điện48,000 (VND)100
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/09/2019Công ty TNHH MTV Thanh toán Viễn thông tin học Bưu Điện50,000 (VND)100
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.