CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (HOSE: ICT)

Joint Stock Company For Telecom & Informatics

26,000

200 (+0.78%)
22/01/2021 10:23

Mở cửa25,800

Cao nhất26,400

Thấp nhất25,800

KLGD47,900

Vốn hóa836.81

Dư mua7,900

Dư bán23,100

Cao 52T 28,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T67,290

NN mua-

% NN sở hữu0.51

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,789

P/E9.25

F P/E8.41

BVPS21,339

P/B1.22

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ICT: ELC STB VNM TTN VGI
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Nguyễn Trí DũngCTHĐQT1958KS Vô tuyến Điện724,9301981
Ông Tô Hoài VănPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1964ThS Kinh tế/KS Máy tính3,080,7931991
Ông Phạm Văn HạnhTVHĐQT1972KS Viễn thông/ThS Kỹ thuật185,3001992
Ông Hà Thanh HảiTGĐ/TVHĐQT1976ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Điện - Điện tử2,665,7282001
Ông Hoàng Anh LộcTVHĐQT/Phó TGĐ1972ThS QTKD/KS Nhiệt C.Nghiệp2,999,3041994
Ông Nguyễn Thế ThịnhTVHĐQT/Phó TGĐ1964ThS QTKD/KS Nhiệt C.Nghiệp2,818,2321992
Ông Nguyễn Ngọc SơnKTT/TVHĐQT1972CN TC Tín dụng159,7901999
Bà Lâm Nhị HàTBKS1961CN Luật/CN Kế toán306,4201999
Bà Lê Thị Hà BìnhThành viên BKS-N/aN/A
Ông Nguyễn Thành HiếuThành viên BKS1974CN Kinh tế/CN Vật lý353,7421995
Bà Nguyễn Thị Thúy HàThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Trí DũngCTHĐQT1958KS Vô tuyến Điện724,9301981
Ông Tô Hoài VănPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1964ThS Kinh tế/KS Máy tính3,080,7931991
Ông Phạm Văn HạnhTVHĐQT1972KS Viễn thông/ThS Kỹ thuật185,3001992
Ông Hà Thanh HảiTGĐ/TVHĐQT1976ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Điện - Điện tử2,665,7282001
Ông Hoàng Anh LộcTVHĐQT/Phó TGĐ1972ThS QTKD/KS Nhiệt C.Nghiệp2,999,3041994
Ông Nguyễn Thế ThịnhTVHĐQT/Phó TGĐ1964ThS QTKD/KS Nhiệt C.Nghiệp2,818,2321992
Ông Nguyễn Ngọc SơnKTT/TVHĐQT1972CN TC Tín dụng159,7901999
Bà Lâm Nhị HàTBKS1961CN Luật/CN Kế toán306,4201999
Bà Lê Thị Hà BìnhThành viên BKS1977CN Kinh tế/CN Q.hệ Q.tế99,0402017
Ông Nguyễn Thành HiếuThành viên BKS1974CN Kinh tế/CN Vật lý353,7421995
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/09/2019Ông Nguyễn Trí DũngCTHĐQT1958KS Vô tuyến Điện724,9301981
Ông Tô Hoài VănPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1964ThS Kinh tế/KS Máy tính3,080,7931991
Ông Phạm Văn HạnhTVHĐQT1972KS Điện - Điện tử/ThS Đ.tử Viễn thông185,3001992
Ông Hà Thanh HảiTGĐ/TVHĐQT1976CN Chính trị/ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Điện - Điện tử2,665,7282001
Ông Nguyễn Thế ThịnhTVHĐQT/Phó TGĐ1964ThS QTKD/KS Nhiệt C.Nghiệp2,818,2321992
Ông Nguyễn Thành HiếuThành viên BKS/Phó GĐ1974CN Kinh tế/CN Vật lý353,7421995
Ông Nguyễn Ngọc SơnKTT/TVHĐQT/GĐ Tài chính1972CN Ngân Hàng159,7901999
Ông Hoàng Anh LộcTVHĐQT/Phó TGĐ/GĐ Kinh doanh1972KS Điện/ThS QTKD2,999,3041994
Bà Lâm Nhị HàTBKS1961CN Luật/CN Kế toán306,4201999
Bà Lê Thị Hà BìnhThành viên BKS1977CN Kinh tế/CN Q.hệ Q.tế99,0402017
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.